1

Otwórz aplikację Spotkania na urządzeniu przenośnym i stuknij pozycję Zaloguj się.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij spotkanie.

3

Stuknij ikonę Bluetooth, aby przełączać się między Bluetooth, telefonem i głośnikiem podczas spotkania.