1

Otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym i dotknij opcji Zaloguj się.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij spotkania.

3

Stuknij ikonę Bluetooth, aby przełączać się między Bluetooth, telefonem i głośnikiem podczas spotkania.