1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" na mobilni uređaj i dodirnite "Prijavite se".

2

Dodirnite Započni sastanak.

3

Dodirnite Bluetooth ikonuda biste se prebacivali između Bluetooth-a, telefona i zvučnika tokom sastanka.