Налични функции на гласовата поща

В зависимост от това, което правите, можете да използвате телефона си, Настройките на Webex и Приложението Webex, за да управлявате съобщенията и настройките си за гласова поща.

От телефона си можете да:
 • Запишете личен поздрав и го променете по всяко време.

 • Слушайте, запишете или изтрийте съобщенията си в гласовата поща.

 • Нулирайте ПИН кода на гласовата си поща.


  Passcode трябва да отговаря на изисквания, зададени от вашия администратор.

От Webex Settings можете да нулирате ПИН кода на гласовата си поща.

Правила за ПИН на гласовата поща

Пин кодът на гласовата ви поща трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Сигурно е с дължина поне шест цифри. Само числа!

 • Не трябва да е нито един от предишните ви двадесет и четири ПИН.


  Забележка: Този номер е системна настройка.

 • Не трябва да съответства на численото представяне на вашето собствено или фамилно име.

 • Не трябва да съдържа номера на разширението ви.

 • Не трябва да съдържа единични или групи повтарящи се цифри (например 228883, 121212 или 408408).

 • Не трябва да бъде числова последователност (например 012345 или 987654).

 • Не трябва да съдържа числа, които са набрани в права линия на клавиатурата.

Активиране на профила Ви в гласовата поща

Когато получите телефона си, трябва да изпълните няколко стъпки, за да получите гласовата си поща нагоре и да стартирате. Можете да използвате същите стъпки, за да възстановите ПИН кода си.

Преди да започнете

Запознайте се с правилата за задаване на ПИН кода на гласовата си поща.

Имайте предвид, че потребителите на Webex не могат да настроят втори акаунт в гласовата поща.

1

От Настройки на Webex изберете Моят профил.

2

Кликнете върху "..." и изберете Нулиране на ПИН кодана гласовата поща.

3

Въведете вашия НОВ ПИН код на гласовата поща в рамките на изискванията.

4

Въведете пин кода си повторно в Потвърждаване на ПИН кода на гласовата поща и кликнете върху Запазване.