настройки за оптимизиране на съдържанието

Оптимизиране на съдържанието

Изберете най-подходящата настройка за оптимизиране на съдържанието за вашето събрание илиwebinar.

Автоматично оптимизиране—Това е настройката по подразбиране при споделяне на съдържание. Той избира най-добрата оптимизация за вашия тип съдържание.

Оптимизиране за текст и изображения—Повишаване на качеството на документи като PDF файлове и Word файлове.

Оптимизиране за движение и видео–Повишаване на качеството на споделеното движение и видео съдържание. Това включва възможност за споделяне на компютърно аудио, за да могат участниците да чуят аудиото на съдържанието. Вижте Споделяне на движение и видео съдържание вWebex MeetingsиWebex Webinars.

Оптимизиране за 3D—Повишаване на качеството на 3D съдържание като CAD и медицински образниСрещи. Това се предлага само по заявка. Вижте Оптимизиране на 3D съдържание в събранията.