nastavení optimalizace obsahu

Optimalizace obsahu

Zvolte nejvhodnější nastavení optimalizace obsahu pro schůzku nebo webinář.

Automaticky optimalizovat – Toto je výchozí nastavení při sdílení obsahu. Vybere nejlepší optimalizaci pro váš typ obsahu.

Optimalizovat pro text a obrázky –Zvyšte kvalitu dokumentů, jako jsou soubory PDF a soubory aplikace Word.

Optimalizovat pro pohyb a video – Vylepšete kvalitu sdíleného obsahu s pohybem a videom. To zahrnuje možnost sdílet zvuk počítače, aby účastníci mohli zvuk obsahu slyšet. Viz Sdílejte pohybový obsah a video v Webex Meetings a Webex Webinars .

Optimalizovat pro 3D – Vylepšete kvalitu 3D obsahu, jako je CAD a lékařské snímky, v aplikaci Meetings. Tato funkce je k dispozici pouze na vyžádání. Viz Optimalizujte 3D obsah na schůzkách .