içerik optimizasyonu ayarları

İçerik Optimizasyonu

Toplantınız veya web sayfanız için en uygun içerik optimizasyonu ayarını seçin.

Otomatik Olarak OptimizeEtme— bu, içerik paylaşımı sırasında varsayılan ayardır. İçerik türünüz için en iyi optimizasyonu seçer.

Metin ve görüntüler için optimizeet—PDF'ler ve Word dosyaları gibi belgelerin kalitesini iyileştirin.

Hareket ve video için optimizeetme—Paylaşılan hareket ve video içeriğinin kalitesini iyileştirin. Buna, katılımcıların içeriğin sesini duysun için bilgisayar sesini paylaşabileceklerini de içerir. Web Seminerleri için Video ve Webex Meetings video Webex bakın.

3D için optimize etme—Toplantılarda CAD ve görüntüleme gibi 3D içeriğin kalitesini geliştirin . Bu yalnızca istek üzerine kullanılabilir. Toplantılarda 3D içeriği optimize etme'ye bakın.