postavke optimizacije sadržaja

Optimizacija sadržaja

Odaberite najpogodnije postavke optimizacije sadržaja za sastanak iliwebinar.

Automatski optimizuj– Ovo je podrazumevana postavka prilikom deljenja sadržaja. On bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.

Optimizujte tekst i slike– Poboljšajte kvalitet dokumenata kao što su PDF i Word datoteke.

Optimizujte kretanje i video zapis– Poboljšajte kvalitet deljenog kretanja i video sadržaja. To podrazumeva i deljenje zvuka računara kako bi učesnici mogli da čuju zvuk sadržaja. Pogledajte deljenje kretanja i video sadržaja uWebex MeetingsiWebex Webinars.

Optimizujte za 3D– Poboljšajte kvalitet 3D sadržaja kao što su CAD i medicinska slika uSastanci. Ovo je dostupno samo na zahtev. Pogledajte optimizaciju 3D sadržaja na sastancima.