postavke optimizacije sadržaja

Optimizacija sadržaja

Odaberite najprikladniju postavku optimizacije sadržaja za sastanak iliwebinar.

Automatsko optimiziranje– ovo je zadana postavka prilikom zajedničkog korištenja sadržaja. Odabire najbolju optimizaciju za vašu vrstu sadržaja.

Optimiziraj za tekst i slike– poboljšajte kvalitetu dokumenata kao što su PDF-ovi i Wordove datoteke.

Optimizirajte za kretanje i videozapise– poboljšajte kvalitetu dijeljenog gibanja i videosadržaja. To uključuje mogućnost zajedničkog korištenja zvuka računala kako bi sudionici mogli čuti zvuk sadržaja. Pogledajte Zajedničko korištenje gibanja i videosadržaja u sustavuWebex MeetingsiWebex Webinars.

Optimiziraj za 3D– poboljšajte kvalitetu 3D sadržaja kao što su CAD i medicinsko snimanje uSastanci. To je dostupno samo na zahtjev. Pročitajte članak Optimiziranje 3D sadržaja na sastancima.