Когато се присъедините към събрание, ще можете да:

 • Показване на списъка на участниците

 • Промяна на оформлението на екрана на

 • Покажи кой говори

 • Покажи кой представя

 • Заглушаване и немутация на други хора

 • Пуснете участник от събранието

 • Заключване и отключване на събранието

 • Стартиране и спиране на записването на събранието

И ако администраторът ви ви е настроил за тях, ще можете да използвате и тези допълнителни функции:

 • Покажете кой е домакинът на събранието и задайте кой е (на Windows и Mac).

 • Нека участниците в срещата чакат във виртуалното лоби на заседателната зала, докато не ги оставите да се присъединят към събранието (на Windows и Mac).

 • Нека домакините изберат да приключат събранието или да напуснат събранието (ако хостовете са на мобилен клиент, те могат да приключат само събранието).

 • Използвайте ПИН код, за да се присъедините към събранието.