Když se připojíte ke schůzce, budete moci:

 • Zobrazit seznam účastníků

 • Změnit rozložení obrazovky

 • Zjistit, kdo hovoří

 • Zjistit, kdo prezentuje

 • Ztlumit ostatní lidi a zrušit jejich ztlumení

 • Odebrat účastníka ze schůzky

 • Uzamknout a odemknout schůzku

 • Spustit a zastavit nahrávání schůzky

Pokud správce nakonfiguroval následující další funkce, budete moci je také používat:

 • Můžete zjistit, kdo je hostitelem schůzky, a nastavit jeho jméno (v systému Windows a Mac).

 • Účastníci schůzky budou čekat ve virtuální lobby místnosti schůzky, dokud jim nepovolíte připojit se ke schůzce (v systému Windows a Mac).

 • Můžete hostitelům povolit ukončení nebo opuštění schůzky (pokud hostitelé používají mobilního klienta, mohou schůzky pouze ukončit).

 • Pro připojení ke schůzce lze použít kód PIN.