Kada se pridružite sastanku, moći ćete da:

 • Prikaži listu učesnika

 • Promena rasporeda na ekranu u

 • Pokaži ko govori

 • Pokaži ko predstavlja

 • Priguši i odvezi druge ljude

 • Izbacite učesnika sa sastanka

 • Zaključavanje i otključavanje sastanka

 • Započinji i prestani da snimaš sastanak

A ako vas je administrator podesio za njih, moći ćete da koristite i ove dodatne funkcije:

 • Prikažite ko je voditelj sastanka i podesite o kome se radi (na Windowsu i Mac računaru).

 • Neka učesnici sastanka sačekaju u holu virtuelne sobe za sastanke dok im ne dozvolite da se pridruže sastanku (na Windowsu i Mac računaru).

 • Neka domaćini odaberu da završe sastanak ili napuste sastanak (ako su domaćini na mobilnom klijentu, mogu samo da završe sastanak).

 • Koristite PIN da biste se pridružili sastanku.