Wanneer u deelneemt aan een vergadering, kunt u:

 • de lijst met deelnemers bekijken

 • de schermindeling wijzigen naar

 • zien wie aan het woord is

 • zien wie er presenteert

 • andere personen dempen en de demping opheffen

 • een deelnemer uit de vergadering verwijderen

 • de vergadering vergrendelen of ontgrendelen

 • de opname van de vergadering starten en stoppen

U kunt ook de volgende extra functies gebruiken als uw beheerder deze functies voor u heeft ingesteld:

 • zien wie de host van de vergadering is en instellen wie dit is (op Windows en Mac).

 • deelnemers van de vergadering in de virtuele lobby van de vergaderruimte laten wachten tot u ze toelaat tot de vergadering (op Windows en Mac).

 • hosts laten kiezen om de vergadering te beëindigen of te verlaten (als hosts zich op een mobiele client bevinden, kunnen ze de vergadering alleen beëindigen).

 • een PIN gebruiken om deel te nemen aan de vergadering.