Задайте предпочитания език за вашата организация


Новият език се прилага само към потребители, включени след извършване на тази промяна.

Преди да започнете

Ако сте синхронизирали потребители от вашата Active Directory, тогава предпочитаният език от Active Directory заменя езика, който конфигурирате на ниво организация. Вижте поддържани езици за повече информация.

1

От гледната точка на клиента в https://admin.webex.com, отидете на услуги, и щракнете Повикване > Настройки.

2

Под Регионални настройки, изберете предпочитан езики запазете промените си.

Ще видите тези промени във вашата организация и телефоните на вашите потребители може да се рестартират.

Промяна на предпочитания език за конкретни потребители

Може да искате да замените езика, зададен за организацията, или да коригирате грешна конфигурация.

1

От гледната точка на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребителии изберете потребител.

2

Изберете Обаждане и превъртете до гласова поща, факс и език за съобщения.

3

Под Език за обявяване, изберете предпочитания език за аудио съобщения и гласови указания.


 

Ако не можете да промените езика, това може да е защото езикът е от вашата Active Directory. Актуализирайте вашата Active Directory и синхронизирайте вашите потребители в Приложение Webex.

4

Щракнете върху Запиши.

Променете предпочитания език за конкретни работни пространства

Можете да промените предпочитания език за конкретни работни пространства. Може да искате да замените езика, зададен за организацията, или да коригирате грешна конфигурация.

1

От гледната точка на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Работни пространстваи изберете работно пространство.

2

Изберете Обаждане и превъртете до Гласова поща, факс и език за съобщения.

3

Под Език за обявяване, изберете предпочитания език за аудио съобщения и гласови указания.

4

Щракнете върху Запиши.