Ustawianie preferowanego języka dla organizacji


Nowy język jest stosowany do użytkowników dołączanych dopiero po wprowadzeniu tej zmiany.

Przed rozpoczęciem

Jeśli użytkownicy są synchronizowani z usługi Active Directory, preferowany język z usługi Active Directory zastępuje język skonfigurowany na poziomie organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycji Usługi i kliknij pozycję Ustawienia > połączeń.

2

W obszarze Ustawienia regionalnewybierz preferowany język i zapiszzmiany.

Zmiany te będą widoczna w całej organizacji, a telefony użytkowników mogą zostać ponownie uruchomione.

Zmienianie preferowanego języka dla określonych użytkowników

Możesz zastąpić język ustawiony dla organizacji lub poprawić błędną konfigurację.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicyi wybierz użytkownika.

2

Wybierz opcję Calling > Language (Wywoływanie >języku).

3

W obszarze Lanugagewybierz preferowany język komunikacji e-mail.

4

W obszarze Język ogłoszeniawybierz preferowany język anonsów dźwiękowych i komunikatów głosowych.


 

Jeśli nie możesz zmienić języka, może to być spowodowane tym, że język pochodzi z usługi Active Directory. Zaktualizuj Active Directory i zsynchronizuj użytkowników z Webex.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Zmienianie preferowanego języka dla określonych obszarów roboczych

Można zmienić preferowany język dla określonych obszarów roboczych. Możesz zastąpić język ustawiony dla organizacji lub poprawić błędną konfigurację.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do obszarów roboczychi wybierz obszar roboczy.

2

W sekcji Połączenia kliknij opcję Tymczasowo zarządzaj ustawieniami połączeń z widoku klasycznego.

3

Wybierz opcję Calling > Language (Wywoływanie >języku).

4

Wybierz preferowany język dla ogłoszeń dźwiękowych i komunikatów głosowych.

5

Kliknij opcję Zapisz.