Ustaw preferowany język dla swojej organizacji


Nowy język jest stosowany tylko do użytkowników zarejestrowanych po wprowadzeniu tej zmiany.

Przed rozpoczęciem

Jeśli zsynchronizowano użytkowników z usługi Active Directory, preferowany język z usługi Active Directory zastępuje język skonfigurowany na poziomie organizacji. Widzieć obsługiwane języki po więcej informacji.

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i kliknij Połączenie > Ustawienia.

2

Pod Ustawienia regionalne, Wybierz preferowany języki zapisz zmiany.

Zmiany te będą widoczne w całej organizacji, a telefony użytkowników mogą zostać ponownie uruchomione.

Zmień preferowany język dla określonych użytkowników

Możesz chcieć zastąpić język ustawiony dla organizacji lub poprawić błędną konfigurację.

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicyi wybierz użytkownika.

2

Wybierz Powołanie i przewiń do opcji Poczta głosowa, faks i język komunikatów.

3

Pod Język ogłoszenia, wybierz preferowany język komunikatów dźwiękowych i komunikatów głosowych.


 

Jeśli nie możesz zmienić języka, może to być spowodowane tym, że język pochodzi z usługi Active Directory. Zaktualizuj usługę Active Directory i zsynchronizuj z nią użytkowników Aplikacja Webex.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Zmień preferowany język dla określonych obszarów roboczych

Możesz zmienić preferowany język dla określonych obszarów roboczych. Możesz chcieć zastąpić język ustawiony dla organizacji lub poprawić błędną konfigurację.

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Obszary roboczei wybierz obszar roboczy.

2

Wybierz Powołanie i przewiń do Poczta głosowa, faks i język komunikatów.

3

Pod Język ogłoszenia, wybierz preferowany język komunikatów dźwiękowych i komunikatów głosowych.

4

Kliknij opcję Zapisz.