Ställ in önskat språk för din organisation


Det nya språket tillämpas endast för användare som är registrerade efter att den här ändringen har gjorts.

Innan du börjar

Om du har synkroniserat användare från din Active Directory kommer det önskade språket från Active Directory att åsidosätta språket du har konfigurerat på organisationsnivå. Se språk som stöds för mer information.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster och klickar på Ring > Inställningar.

2

Under Regionala inställningarväljer du Önskat språkoch sparar dina ändringar.

Du kommer att se dessa ändringar i hela din organisation och användarnas telefoner kan startas om.

Ändra önskat språk för specifika användare

Du kanske vill åsidosätta det språk som har ställts in för organisationen eller korrigera en felkonfiguration.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer en användare.

2

Välj Samtal och bläddra till röstbrevlåda, fax och meddelandespråk.

3

Under Meddelandespråkväljer du önskat språk för ljudmeddelanden och röstmeddelanden.


 

Om du inte kan ändra språk kan det vara på grund av att språket kommer från ditt Active Directory. Uppdatera ditt Active Directory och synkronisera dina användare i Webex-appen.

4

Klicka på Spara.

Ändra önskat språk för specifika arbetsytor

Du kan ändra önskat språk för specifika arbetsytor. Du kanske vill åsidosätta det språk som har ställts in för organisationen eller korrigera en felkonfiguration.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Arbetsytoroch väljer en arbetsyta.

2

Välj Samtal och bläddra till röstbrevlåda , fax och meddelandespråk.

3

Under Meddelandespråkväljer du önskat språk för ljudmeddelanden och röstmeddelanden.

4

Klicka på Spara.