Ställ in önskat språk för din organisation


Det nya språket tillämpas endast för användare som är registrerade efter att den här ändringen har gjorts.

Innan du börjar

Om du har synkroniserat användare från din Active Directory kommer det önskade språket från Active Directory att åsidosätta det språk som du har konfigurerat på organisationsnivå.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster och klickar på Ring > Inställningar .

2

Under Regionala inställningar väljer du Önskat språk och sparar dinaändringar.

Du kommer att se dessa ändringar i hela din organisation och användarnas telefoner kan startas om.

Ändra önskat språk för specifika användare

Du kanske vill åsidosätta det språk som har ställts in för organisationen eller korrigera en felkonfiguration.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer en användare.

2

Välj Samtal > språk .

3

Under Lanugageväljer du ett önskat språk för e-postkommunikation.

4

Under Meddelandespråkväljer du önskat språk för ljudmeddelanden och röstmeddelanden.


 

Om du inte kan ändra språk kan det vara på grund av att språket kommer från ditt Active Directory. Uppdatera ditt Active Directory och synkronisera dina användare i Webex.

5

Klicka på Spara.

Ändra önskat språk för specifika arbetsytor

Du kan ändra önskat språk för specifika arbetsytor. Du kanske vill åsidosätta det språk som har ställts in för organisationen eller korrigera en felkonfiguration.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Arbetsytoroch väljer en arbetsyta.

2

I avsnittet Samtal klickar du på Hanterasamtalsinställningar tillfälligt från klassiskvy.

3

Välj Samtal > språk .

4

Välj önskat språk för ljudmeddelanden och röstmeddelanden.

5

Klicka på Spara.