Nastavení upřednostňovaného jazyka pro vaši organizaci


Nový jazyk se použije pouze pro uživatele na palubě po provedení této změny.

Než začnete

Pokud jste synchronizovali uživatele ze služby Active Directory, upřednostňovaný jazyk ze služby Active Directory přepíše jazyk, který nakonfigurujete na úrovni organizace. Další informace najdete v tématu podporované jazyky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Služby a klikněte na Volat > nastavení.

2

V části Místní nastavenívyberte Upřednostňovaný jazyk auložte provedené změny.

Tyto změny se projeví v celé organizaci a telefony uživatelů se můžou restartovat.

Změna upřednostňovaného jazyka pro konkrétní uživatele

Můžete chtít přepsat jazyk nastavený pro organizaci nebo opravit chybnou konfiguraci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Uživateléa vyberte uživatele.

2

Vyberte možnost Jazyk volání > .

3

V části Lanugagevyberte preferovaný jazyk pro e-mailovou komunikaci.

4

V části Jazyk oznámenívyberte preferovaný jazyk pro zvuková oznámení a hlasové výzvy.


 

Pokud nemůžete změnit jazyk, může to být proto, že jazyk pochází ze služby Active Directory. Aktualizujte službu Active Directory a synchronizujte uživatele do aplikaceWebex.

5

Klikněte na položku Uložit.

Změna upřednostňovaného jazyka pro konkrétní pracovní prostory

Upřednostňovaný jazyk pro konkrétní pracovní prostory můžete změnit. Můžete chtít přepsat jazyk nastavený pro organizaci nebo opravit chybnou konfiguraci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Pracovní prostory avyberte pracovní prostor.

2

V části Volání klikněte na Možnost Dočasně spravovat nastavení volání z klasického zobrazení.

3

Vyberte možnost Jazyk volání > .

4

Vyberte preferovaný jazyk pro zvuková oznámení a hlasové výzvy.

5

Klikněte na položku Uložit.