Nastavte preferovaný jazyk pro vaši organizaci


Nový jazyk se použije pouze pro uživatele, kteří byli přijati po provedení této změny.

Než začnete

Pokud jste synchronizovali uživatele z Active Directory, pak upřednostňovaný jazyk z Active Directory přepíše jazyk, který nakonfigurujete na úrovni organizace. Další informace naleznete v části Podporované jazyky.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte https://admin.webex.comdo části Služby a klikněte na položku Volat > Nastavení.

2

V části Regionální nastavení vyberte Preferovanýjazyk a uložte změny.

Tyto změny se zobrazí v celé organizaci a telefony uživatelů se mohou restartovat.

Změnit preferovaný jazyk pro konkrétní uživatele

Možná budete chtít přepsat jazyk nastavený pro organizaci nebo opravit nesprávnou konfiguraci.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.comv přejděte do části Uživatelé a vyberte uživatele.

2

Zvolte Volání a přejděte na Hlasová schránka, fax a jazyk oznámení.

3

V části Jazyk oznámení vyberte preferovaný jazyk pro zvuková oznámení a hlasové výzvy.


 

Pokud jazyk nelze změnit, může to být způsobeno tím, že jazyk pochází z vašeho aktivního adresáře. Aktualizujte svůj Active Directory a synchronizujte své uživatele do aplikace Webex.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Změnit preferovaný jazyk pro konkrétní pracovní prostory

Můžete změnit preferovaný jazyk pro konkrétní pracovní prostory. Možná budete chtít přepsat jazyk nastavený pro organizaci nebo opravit nesprávnou konfiguraci.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comdo části Pracovníprostory a vyberte pracovní prostor.

2

Zvolte Volání a přejděte na Hlasová schránka, fax a jazyk oznámení.

3

V části Jazyk oznámení vyberte preferovaný jazyk pro zvuková oznámení a hlasové výzvy.

4

Klikněte na možnost Uložit.