De voorkeurstaal voor uw organisatie instellen


De nieuwe taal wordt alleen toegepast op gebruikers die zijn geïntegreerde nadat deze wijziging is aangebracht.

Voordat u begint

Als u gebruikers uit uw Active Directory hebt gesynchroniseerd, overschrijven de voorkeurstaal van de Active Directory de taal die u op organisatieniveau configureert.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en klik op > instellingen .

2

Selecteer onder Regionale instellingen devoorkeurstaalen sla uw wijzigingen op.

U ziet deze wijzigingen in uw organisatie en de telefoons van uw gebruikers kunnen opnieuw worden gestart.

De voorkeurstaal voor bepaalde gebruikers wijzigen

Mogelijk wilt u de voor de organisatie ingestelde taal overschrijven of een verkeerde configuratie corrigeren.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en kies een gebruiker.

2

Selecteer Bellen > taal .

3

Selecteer onder Lanugageeen voorkeurstaal voor e-mailcommunicatie.

4

Kies onderAankondigingstaal de voorkeurstaal voor audioaankondigingen en spraakprompts.


 

Als u de taal niet kunt wijzigen, kan het zijn dat de taal van uw eigen Active Directory. Werk uw Active Directory en synchroniseer uw gebruikers in Webex.

5

Klik op Opslaan.

De voorkeurstaal voor specifieke Workspaces wijzigen

U kunt de voorkeurstaal voor specifieke Workspaces wijzigen. Mogelijk wilt u de voor de organisatie ingestelde taal overschrijven of een verkeerde configuratie corrigeren.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspacesen kies een workspace.

2

Klik in het gedeelte Bellen op Tijdelijkoproepinstellingen beheren vanuit de klassiekeweergave.

3

Selecteer Bellen > taal .

4

Kies de voorkeurstaal voor audioaankondigingen en spraakprompts.

5

Klik op Opslaan.