Kuruluşunuz için Tercih Edilen Dili Ayarlama


Yeni dil, yalnızca bu değişiklik yapıldıktan sonra alıştırma yapan kullanıcılara uygulanır.

Başlamadan önce

Kullanıcıları kendi oturum seviyenize göre senkronize Active Directory, tercih edilen dil olan Active Directory organizasyonel düzeyde yapılandırılan dili geçersiz kılar.

1

görünümündeki müşteri görünümünden https://admin.webex.comHizmetler'e gidin ve Ayarlar 'ı >tıklayın.

2

Bölgesel Ayarlaraltında, Tercih Edilen Dil öğesini seçin ve değişikliklerinizi kaydedin.

Bu değişiklikleri organizasyon genelinde ve kullanıcı telefonlarında yeniden başlatabilirsiniz.

Belirli Kullanıcılar için Tercih Edilen Dili Değiştirme

Kuruluş için ayarlanmış dili geçersiz kılmak veya yanlış bir yapılandırmayı düzeltmek istemeniz gerekebilir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve bir kullanıcı seçin.

2

Çağrı Dili > öğesini seçin.

3

Lanugagealtında, e-posta iletişim için tercih edilen bir dil seçin.

4

Duyuru Dilialtında, sesli duyurular ve sesli istemler için tercih edilen dili seçin.


 

Dili değiştiremiyorsanız, bunun nedeni dilinizin dili Active Directory. Kullanıcılarınızı Active Directory senkronize etmek için bu Webex.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Belirli Çalışma Alanları için Tercih Edilen Dili Değiştirme

Belirli çalışma alanları için tercih edilen dili değiştirebilirsiniz. Kuruluş için ayarlanmış dili geçersiz kılmak veya yanlış bir yapılandırmayı düzeltmek istemeniz gerekebilir.

1

seçeneğinde müşteri https://admin.webex.comgörünümünden, Çalışma Alanları 'na gidinve bir çalışma alanı seçin.

2

Arama bölümünde, klasik görünümden çağrı ayarlarını geçici olarak yönet'etıklayın.

3

Çağrı Dili > öğesini seçin.

4

Sesli duyurular ve sesli istemler için tercih edilen dili seçin.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.