Използвайте включения USB кабел, за да свържете слушалките си с лаптопа или устройството Webex Desk.

Аудиото през Bluetooth® винаги ще има приоритет пред кабелна връзка. Прекъснете връзката с други Bluetooth, ако искате да превключите към кабелна връзка.

B&O Cisco 980 USB порт

1

Включете малкия край на USB кабела в порта в долната част на дясната чашка за уши.

2

Свържете големия край на кабела към предвиденото от вас устройство.

3

Натиснете бутона "Захранване", за да включите слушалките си.