Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta ditt headset med din bärbara dator eller Webex skriv bords enhet.

Ljud över Bluetooth® får alltid företräde framför en tråd bunden anslutning. Koppla bort andra Bluetooth anslutningar om du vill växla till en tråd bunden anslutning.

B & g USB-port för Cisco 980

1

Koppla den lilla änden på USB-kabeln till porten längst ned i den högra Koppan.

2

Anslut den stora änden av kabeln till den avsedda enheten.

3

Tryck på ström knappen för att slå på ditt headset.