חבר את כבל ה-USB של Bang & Olufsen Cisco 980

השתמש בכבל ה- USB המצורף כדי לחבר את האוזניות למחשב הנייד או להתקן Webex שולחני.

 

שמע על Bluetooth® תמיד יקבל עדיפות על פני חיבור קווי. נתק חיבורי Bluetooth אחרים אם ברצונך לעבור לחיבור קווי.

יציאת B&O Cisco 980 USB

1

חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בתחתית כוס האוזן הימנית.

2

חבר את הקצה הגדול של הכבל להתקן המיועד.

3

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את האוזניות.