Koristite uključeni USB kabl da biste povezali slušalice sa mikrofonom ili Webex Desk uređajem.

Zvuk preko Bluetooth će® uvek preuzeti prioritet preko ožičene veze. Prekinite vezu Bluetooth veze ako želite da se prebacite na ožičenu vezu.

B&O Cisco 980 USB port

1

Mali kraj USB kabla priključite u port na dnu desne šolje za uši.

2

Povežite veliki kraj kabla sa predviđenim uređajem.

3

Pritisnite dugme " Napajanje" da biste uključili slušalice sa mikrofonom.