1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил.

2

Изберете Опции за присъединяване.

3

За Опции за присъединяване към среща:

 • Изберете Използване на последните ми опции за присъединяване , за да използвате същите аудио ивидео, които сте използвали в последното си събрание.
 • Изберете Използване на опциите ми за присъединяване по подразбиране, за да използвате вашия аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към събрание. След това изберете вашето аудио и видео по подразбиране в Стъпки 4–6.
  Опции за присъединяване към среща
4

За Аудио връзкаизберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио— Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители. Можете да промените високоговорителя и микрофона си.
 • Обадете мисе —Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който бихте искали събранието да се обади.
 • Ще се обадя В—Наберете от телефона си, когато започне събранието. Списък с глобални номера за повикване е достъпен след присъединяване към събранието.
 • Не се свързвайте с аудио– Няма да чувате никакво аудио в събранието чрез компютъра или телефона. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в събранието.
5

Изберете Заглушете ме, когато се присъединя към събранието, за да заглуша аудиото ви, когато се присъедините към събрание.

6

За Видео връзкаизберете Старт на видеоклипа ми, когато се присъединя към събранието, за да ви покажа видео, когато се присъедините към събрание.

7

Щракнете върху Запиши.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил.

2

Изберете Опции за присъединяване.

3

За Опции за присъединяване към среща:

 • Изберете Използване на последните ми опции за присъединяване , за да използвате същите аудио ивидео, които сте използвали в последното си събрание.
 • Изберете Използване на опциите ми за присъединяване по подразбиране, за да използвате вашия аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към което и да е събрание. След това изберете вашето аудио и видео по подразбиране в Стъпки 4–6.
  Опции за присъединяване към среща
4

За Аудио връзкаизберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио— Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители. Можете да промените високоговорителя и микрофона си.
 • Обадете мисе —Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който бихте искали събранието да се обади.
 • Ще се обадя В—Наберете от телефона си, когато започне събранието. Списък с глобални номера за повикване е достъпен след присъединяване към събранието.
 • Не се свързвайте с аудио– Няма да чувате никакво аудио в събранието чрез компютъра или телефона. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в събранието.
5

Изберете Заглушете ме, когато се присъединя към събранието, ако искате аудиото ви да бъде заглушено, когато се присъедините към събранието.

6

За Видео връзкаизберете Старт на видеоклипа ми, когато се присъединя към събранието, за да ви покажа видео, когато се присъедините към събрание.

1

Отидете на мобилното приложение Webex Срещи.

2

Докоснете Настройки, за да прегледате главното меню за настройки.

3

Настройте настройките си за Аудио & видео за събрания и позволете на приложението да използва мобилните ви данни.

1

Отидете на мобилното приложение Webex Срещи.

2

Докоснете "Още > настройки", за да прегледате главното меню за настройки.

3

Настройте настройките си за Аудио & видео за срещи и позволете на приложението да използва мобилните ви данни.