1

Отворете настройките от снимката на потребителския сипрофил.

2

Изберете Присъединяване на опции.

3

За опции за присъединяване към събрание:

 • Изберете Използване на моите последни опции за присъединяване , за да използвате същия аудио ивидео, който сте използвали в последното си събрание.
 • Изберете Използване на опциите за присъединяване по подразбиране, за да използвате аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към събрание. След това изберете аудио и видео по подразбиране в Стъпки 4–6.
  Опции за присъединяване към среща
4

За Аудио връзка изберете от следнитеопции:

 • Използване на компютъра за аудио– Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители. Можете да промените високоговорителя имикрофона си.
 • Обадете ми се– Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обадите.
 • Ще се обадя– Набирай от телефона си, когато започне събранието. Списък на глобалните повиквания номера е наличен, след като се присъедини към събранието.
 • Не свързвайте аудио– няма да чувате звук в събранието чрез компютъра или телефона. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си за споделяне на съдържание в събранието.
5

Изберете Спиране на звука, когато се присъединя към събранието, за да заглуша аудиото ви, когато се присъедините към събрание.

6

За видео връзка изберете Стартиране навидеото ми, когато се присъединявам към събранието, за да ви покажа видео, когато се присъедините към събрание.

7

Щракнете върху Запиши.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския сипрофил.

2

Изберете Присъединяване на опции.

3

За опции за присъединяване към събрание:

 • Изберете Използване на моите последни опции за присъединяване , за да използвате същия аудио ивидео, който сте използвали в последното си събрание.
 • Изберете Използване на опциите за присъединяване по подразбиране, за да използвате аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към някое събрание. След това изберете аудио и видео по подразбиране в Стъпки 4–6.
  Опции за присъединяване към среща
4

За Аудио връзка изберете от следнитеопции:

 • Използване на компютъра за аудио– Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители. Можете да промените високоговорителя имикрофона си.
 • Обадете ми се– Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обадите.
 • Ще се обадя– Набирай от телефона си, когато започне събранието. Списък на глобалните повиквания номера е наличен, след като се присъедини към събранието.
 • Не свързвайте аудио– няма да чувате звук в събранието чрез компютъра или телефона. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си за споделяне на съдържание в събранието.
5

Изберете Спиране на звука, когато се присъединя към събранието, ако искате аудиото ви да бъде изключено, когато се присъедините към събранието.

6

За видео връзка изберете Стартиране навидеото ми, когато се присъединявам към събранието, за да ви покажа видео, когато се присъедините към събрание.

1

Отидете на мобилното приложение Webex Meetings.

2

Натиснете Настройки за да видите главното меню с настройки.

3

Регулирайте настройките на вашето аудио и видео за събрания и позволете на приложението да използва мобилните ви данни.

1

Отидете на мобилното приложение Webex Meetings.

2

Натиснете Още настройки на >, за да видите главното меню с настройки.

3

Регулирайте настройките за видео и аудио и видео за събрания и позволете на приложението да използва мобилните ви данни.