1

В приложението Webex , отворете настройките от снимката на вашия профил .

2

Изберете Срещи > Опции за присъединяване .

3

За Опции за присъединяване към среща :

 • Изберете Използвайте последните ми опции за присъединяване , за да използвате същото аудио и видео, които сте използвали в последната си среща.
 • Изберете Използвайте моите опции за присъединяване по подразбиране за да използвате аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към среща. След това изберете аудио и видео по подразбиране в стъпки 4–6.
4

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио — Използвайте компютъра си със слушалки или високоговорители. ти можеш смени високоговорителя и микрофона си .
 • Повикване от сървъра – въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обади срещата.
 • ще се набиране — Наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Без свързване с аудиото – няма да чувате никакъв звук в срещата от вашия компютър или телефон. Използвайте тази опция, ако сте в залата за срещи, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в срещата.
5

Проверете Заглуши ме, когато се присъединя към срещата за автоматично заглушаване на микрофона, когато се присъедините към среща.

6

За Видео връзка , проверете Започнете моето видео, когато се присъединя към срещата за автоматично стартиране на вашето видео, когато се присъедините към среща.

7

Щракнете върху Запиши.

1

В приложението Webex , отворете настройките от снимката на вашия профил .

2

Изберете Срещи > Опции за присъединяване .

3

За Опции за присъединяване към среща :

 • Изберете Използвайте последните ми опции за присъединяване , за да използвате същото аудио и видео, които сте използвали в последната си среща.
 • Изберете Използвайте моите опции за присъединяване по подразбиране за да използвате аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към която и да е среща. След това изберете аудио и видео по подразбиране в стъпки 4–6.
4

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио — Използвайте компютъра си със слушалки или високоговорители. ти можеш смени високоговорителя и микрофона си .
 • Повикване от сървъра – въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обади срещата.
 • ще се набиране — Наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Без свързване с аудиото – няма да чувате никакъв звук в срещата от вашия компютър или телефон. Използвайте тази опция, ако сте в залата за срещи, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в срещата.
5

Изберете Заглуши ме, когато се присъединя към срещата за автоматично заглушаване на микрофона, когато се присъедините към среща.

6

За Видео връзка , изберете Започнете моето видео, когато се присъединя към срещата за автоматично стартиране на вашето видео, когато се присъедините към среща.

1

В приложението Webex , отворете настройките от снимката на вашия профил .

2

Докоснете Срещи > Опции за присъединяване .

3

Изберете една от следните опции:

 • Докоснете Използвайте опциите за последното ми присъединяване , за да използвате същото аудио и видео, които сте използвали в последната си среща.
 • Докоснете Използвайте предпочитаните от мен опции за присъединяване за да използвате аудио и видео по подразбиране, когато се присъедините към която и да е среща. След това изберете предпочитаното от вас аудио и видео в стъпки 4–6.
4

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте интернет за аудио —Използвайте интернет аудио със слушалки или високоговорители. ти можеш смени високоговорителя и микрофона си .
 • Обади ми се — Въведете или изберете служебния или домашен телефон номер, на който искате да се обади срещата.
 • Обадете се — Наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Не се свързвайте с аудио —Няма да чуете никакъв звук в срещата през вашето устройство. Използвайте тази опция, ако сте в стая за срещи, но искате да използвате устройството си, за да споделяте съдържание в срещата.
5

Превключете Изключете ме, когато се присъединя за автоматично заглушаване на микрофона, когато се присъедините към среща.

6

За Видео , превключете Стартирайте моето видео, когато се присъединя включен, за да стартирате автоматично вашето видео, когато се присъедините към среща.

1

В приложението Webex , отворете настройките от снимката на вашия профил .

2

Докоснете Срещи > Опции за присъединяване .

3

Изберете една от следните опции:

 • Докоснете Използвайте последните ми опции за присъединяване , за да използвате същото аудио и видео, които сте използвали в последната си среща.
 • Докоснете Използвайте предпочитаните от мен опции за присъединяване за да използвате предпочитаното от вас аудио и видео, когато се присъедините към която и да е среща. След това изберете предпочитаното от вас аудио и видео в стъпки 4–6.
4

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте интернет за аудио —Използвайте интернет аудио със слушалки или високоговорители. ти можеш смени високоговорителя и микрофона си .
 • Повикване от сървъра – въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обади срещата.
 • Набиране – наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Не се свързвайте с аудио —Няма да чуете никакъв звук в срещата през вашето устройство. Използвайте тази опция, ако сте в стая за срещи, но искате да използвате устройството си, за да споделяте съдържание в срещата.
5

Превключете Изключете ме, когато се присъединя включен, ако искате автоматично да изключите микрофона си, когато се присъедините към срещата.

6

За Видео , превключете Започнете моето видео, когато се присъединя включен, за да стартирате автоматично вашето видео, когато се присъедините към среща.