1

פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר אפשרויות צירוף.

3

עבור אפשרויותהצטרפות לפגישה:

 • בחר השתמש באפשרויותההצטרפות האחרונות שלי, כדי להשתמש באותם שמע ווידאו שבהם השתמשת בפגישה האחרונה שלך.
 • בחר השתמש באפשרויות ההצטרפות המוגדרות כברירת מחדל שלי כדי להשתמש בשמע ובווידאו המוגדרים כברירת מחדל בעת הצטרפות לפגישה. לאחר מכן בחר/י את השמע והווידאו המוגדרים כברירת מחדל בשלבים 4-6.
  אפשרויות הצטרפות לפגישה
4

עבור חיבורשמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב עבור שמע- השתמש במחשב שלך באמצעות אוזניות או רמקולים. ניתן לשנות את הרמקול והמיקרופון.
 • התקשר אליי- הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שאליו ברצונך שהפגישה תתקשר אליו.
 • אני אתקשר פנימה- חייג מהטלפון שלך כשהפגישה תתחיל. רשימה של מספרי התקשרות גלובליים זמינה לאחר הצטרפותך לפגישה.
 • אל תתחבר לשמע– לא תשמע שמע בפגישה דרך המחשב או הטלפון. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
5

בחר השתק אותי כשאני מצטרף לפגישה כדי להשתיק את השמע שלך כשאתה מצטרף לפגישה.

6

עבור חיבורוידאו, בחר התחל את הסרטון שלי כאשר אני מצטרף לפגישה כדי להראות לך וידאו כאשר אתה מצטרף לפגישה.

7

לחץ על שמור.

1

פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר אפשרויות צירוף.

3

עבור אפשרויותהצטרפות לפגישה:

 • בחר השתמש באפשרויותההצטרפות האחרונות שלי, כדי להשתמש באותם שמע ווידאו שבהם השתמשת בפגישה האחרונה שלך.
 • בחר השתמש באפשרויות ההצטרפות המוגדרות כברירת מחדל שלי כדי להשתמש בשמע ובווידאו המוגדרים כברירת מחדל כאשר אתה מצטרף לפגישה כלשהי. לאחר מכן בחר/י את השמע והווידאו המוגדרים כברירת מחדל בשלבים 4-6.
  אפשרויות הצטרפות לפגישה
4

עבור חיבורשמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב עבור שמע- השתמש במחשב שלך באמצעות אוזניות או רמקולים. ניתן לשנות את הרמקול והמיקרופון.
 • התקשר אליי- הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שאליו ברצונך שהפגישה תתקשר אליו.
 • אני אתקשר פנימה- חייג מהטלפון שלך כשהפגישה תתחיל. רשימה של מספרי התקשרות גלובליים זמינה לאחר הצטרפותך לפגישה.
 • אל תתחבר לשמע– לא תשמע שמע בפגישה דרך המחשב או הטלפון. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
5

בחר השתיק אותי כשאני מצטרף לפגישה אם ברצונך שהשמע שלך יושתק כשתצטרף לפגישה.

6

עבור חיבורוידאו, בחר התחל את הסרטון שלי כאשר אני מצטרף לפגישה כדי להראות לך וידאו כאשר אתה מצטרף לפגישה.

1

עבור אל היישום למכשירים ניידים של פגישות Webex.

2

הקש על הגדרות כדי להציג את תפריט ההגדרות הראשי.

3

התאם את הגדרות השמע והווידאו שלך לפגישות, ואפשר לאפליקציה להשתמש בנתונים הניידים שלך.

1

עבור אל היישום למכשירים ניידים של פגישות Webex.

2

הקש על הגדרות > נוספות כדי להציג את תפריט ההגדרות הראשי.

3

התאם את הגדרות השמע והווידאו שלך לפגישות, ואפשר לאפליקציה להשתמש בנתונים הניידים שלך.