1

V aplikácii Webex, otvorte nastavenia z vášho profilového obrázku.

2

Vyberte Stretnutia > Možnosti pripojenia.

3

Pre Možnosti pripojenia k schôdzi:

 • Vyberte Použite moje posledné možnosti pripojenia, aby ste použili rovnaký zvuk a video, aké ste použili pri poslednom stretnutí.
 • Vyberte Použiť moje predvolené možnosti pripojenia ak chcete použiť predvolený zvuk a video, keď sa pripojíte k schôdzi. Potom v krokoch 4–6 vyberte predvolený zvuk a video.
4

Pre Audio pripojenie, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Na zvuk použite počítač—Používajte počítač s náhlavnou súpravou alebo reproduktormi. Môžeš zmeňte reproduktor a mikrofón.
 • Zavolaj mi—Zadajte alebo vyberte telefónne číslo do práce alebo domov, na ktoré má schôdza zavolať.
 • ozvem sa—Zavolajte zo svojho telefónu, keď sa schôdza začne. Po pripojení k schôdzi je k dispozícii zoznam globálnych telefónnych čísel.
 • Nepripájajte sa k zvuku—Na schôdzi nebudete počuť žiadny zvuk prostredníctvom počítača alebo telefónu. Túto možnosť použite, ak ste v zasadacej miestnosti, ale chcete na zdieľanie obsahu na schôdzi použiť počítač.
5

Skontrolujte Vypnúť zvuk, keď sa pripojím k schôdzi na automatické stlmenie mikrofónu, keď sa pripojíte k schôdzi.

6

Pre Video pripojenie, skontrolujte Spustite moje video, keď sa pripojím k schôdzi na automatické spustenie videa, keď sa pripojíte k schôdzi.

7

Kliknite Uložiť.

1

V aplikácii Webex, otvorte nastavenia z vášho profilového obrázku.

2

Vyberte Stretnutia > Možnosti pripojenia.

3

Pre Možnosti pripojenia k schôdzi:

 • Vyberte Použite moje posledné možnosti pripojenia, aby ste použili rovnaký zvuk a video, aké ste použili pri poslednom stretnutí.
 • Vyberte Použiť moje predvolené možnosti pripojenia použiť predvolený zvuk a video, keď sa pripojíte k akejkoľvek schôdzi. Potom v krokoch 4–6 vyberte predvolený zvuk a video.
4

Pre Audio pripojenie, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Na zvuk použite počítač—Používajte počítač s náhlavnou súpravou alebo reproduktormi. Môžeš zmeňte reproduktor a mikrofón.
 • Zavolaj mi—Zadajte alebo vyberte telefónne číslo do práce alebo domov, na ktoré má schôdza zavolať.
 • ozvem sa—Zavolajte zo svojho telefónu, keď sa schôdza začne. Po pripojení k schôdzi je k dispozícii zoznam globálnych telefónnych čísel.
 • Nepripájajte sa k zvuku—Na schôdzi nebudete počuť žiadny zvuk prostredníctvom počítača alebo telefónu. Túto možnosť použite, ak ste v zasadacej miestnosti, ale chcete na zdieľanie obsahu na schôdzi použiť počítač.
5

Vyberte Vypnúť zvuk, keď sa pripojím k schôdzi na automatické stlmenie mikrofónu, keď sa pripojíte k schôdzi.

6

Pre Video pripojenie, vyberte Spustite moje video, keď sa pripojím k schôdzi na automatické spustenie videa, keď sa pripojíte k schôdzi.

1

V aplikácii Webex, otvorte nastavenia z vášho profilového obrázku.

2

Klepnite Stretnutia > Možnosti pripojenia.

3

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Klepnite Použite Moje posledné možnosti pripojenia, aby ste použili rovnaký zvuk a video, aké ste použili pri poslednom stretnutí.
 • Klepnite Použite Moje preferované možnosti pripojenia použiť predvolený zvuk a video, keď sa pripojíte k akejkoľvek schôdzi. Potom v krokoch 4–6 vyberte preferovaný zvuk a video.
4

Pre Audio pripojenie, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Použite internet pre zvuk—Používajte internetový zvuk so slúchadlami alebo reproduktormi. Môžeš zmeňte reproduktor a mikrofón.
 • Zavolaj mi—Zadajte alebo vyberte telefónne číslo do práce alebo domov, na ktoré má schôdza zavolať.
 • Privolať—Zavolajte zo svojho telefónu, keď sa schôdza začne. Po pripojení k schôdzi je k dispozícii zoznam globálnych telefónnych čísel.
 • Nepripájajte sa k zvuku— Na schôdzi nebudete cez zariadenie počuť žiadny zvuk. Túto možnosť použite, ak ste v zasadacej miestnosti, ale chcete použiť svoje zariadenie na zdieľanie obsahu na schôdzi.
5

Prepnúť Stlmiť ma, keď sa pripojím na automatické stlmenie mikrofónu, keď sa pripojíte k schôdzi.

6

Pre Video, prepnúť Spustiť moje video, keď sa pripojím na automatické spustenie videa, keď sa pripojíte k schôdzi.

1

V aplikácii Webex, otvorte nastavenia z vášho profilového obrázku.

2

Klepnite Stretnutia > Možnosti pripojenia.

3

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Klepnite Použite moje posledné možnosti pripojenia, aby ste použili rovnaký zvuk a video, aké ste použili pri poslednom stretnutí.
 • Klepnite Použite moje preferované možnosti pripojenia na použitie preferovaného zvuku a videa, keď sa pripojíte k akejkoľvek schôdzi. Potom v krokoch 4–6 vyberte preferovaný zvuk a video.
4

Pre Audio pripojenie, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Na zvuk použite internet—Používajte internetový zvuk so slúchadlami alebo reproduktormi. Môžeš zmeňte reproduktor a mikrofón.
 • Zavolaj mi—Zadajte alebo vyberte telefónne číslo do práce alebo domov, na ktoré má schôdza zavolať.
 • Privolať—Zavolajte zo svojho telefónu, keď sa schôdza začne. Po pripojení k schôdzi je k dispozícii zoznam globálnych telefónnych čísel.
 • Nepripájajte sa k zvuku— Na schôdzi nebudete cez zariadenie počuť žiadny zvuk. Túto možnosť použite, ak ste v zasadacej miestnosti, ale chcete použiť svoje zariadenie na zdieľanie obsahu na schôdzi.
5

Prepnúť Vypnúť zvuk, keď sa pripojím ak chcete automaticky vypnúť mikrofón, keď sa pripojíte k schôdzi.

6

Pre Video, prepnúť Spustite moje video, keď sa pripojím na automatické spustenie videa, keď sa pripojíte k schôdzi.