1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite opcije pridruživanja.

3

Za opcije pridruživanjasastanku:

 • Izaberite opciju Koristi moje opcijeposlednjeg pridruživanja da biste koristili isti audio i video zapis koji ste koristili na poslednjem sastanku.
 • Izaberite opciju Koristi moje podrazumevane opcije pridruživanja da biste koristili podrazumevani audio i video zapis kada se pridružite sastanku. Zatim odaberite podrazumevani audio i video zapis u koracima 4–6.
  Opcije pridruživanja sastanku
4

Za audio vezuodaberite jednu od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk– Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima. Zvučnik i mikrofon možete da promenite.
 • Pozoviteme – Unesite ili izaberite broj telefona na poslu ili kod kuće koji želite da pozovete.
 • Javiću se– pozovite sa telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezujte se sazvukom – Nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
5

Izaberite stavku Priguši ton kada se pridružim sastanku da bih prigušio zvuk kada se pridružite sastanku.

6

Za video vezuizaberite Započni moj video kada se pridružim sastanku da bih vam pokazao video zapis kada se pridružite sastanku.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Izaberite opcije pridruživanja.

3

Za opcije pridruživanjasastanku:

 • Izaberite opciju Koristi moje opcijeposlednjeg pridruživanja da biste koristili isti audio i video zapis koji ste koristili na poslednjem sastanku.
 • Izaberite opciju Koristi moje podrazumevane opcije pridruživanja da biste koristili podrazumevani audio i video zapis kada se pridružite bilo kom sastanku. Zatim odaberite podrazumevani audio i video zapis u koracima 4–6.
  Opcije pridruživanja sastanku
4

Za audio vezuodaberite jednu od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk– Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima. Zvučnik i mikrofon možete da promenite.
 • Pozoviteme – Unesite ili izaberite broj telefona na poslu ili kod kuće koji želite da pozovete.
 • Javiću se– pozovite sa telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezujte se sazvukom – Nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
5

Izaberite opciju Priguši ton kada se pridružim sastanku ako želite da vaš zvuk bude privremeno prigušen kada se pridružite sastanku.

6

Za video vezuizaberite Započni moj video kada se pridružim sastanku da bih vam pokazao video zapis kada se pridružite sastanku.

1

Idite na mobilnu aplikaciju Webex Meetings.

2

Dodirnite postavke da biste prikazali glavni meni postavki.

3

Prilagodite postavke audio & video zapisa za sastanke i dozvolite aplikaciji da koristi mobilne podatke.

1

Idite na mobilnu aplikaciju Webex Meetings.

2

Dodirnite još > postavki da biste prikazali glavni meni postavki.

3

Podesite audio & video postavke za sastanke i dozvolite aplikaciji da koristi mobilne podatke.