1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Delta-alternativ.

3

Alternativ för mötesdelta:

 • Välj Använd mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde i ditt senastemöte.
 • Välj Använd mina standardalternativ för att delta för att använda ditt standardljud och din video när du deltar i ett möte. Välj sedan standardljud och video i steg 4–6.
  Alternativ för mötesanslutning
4

För Ljudanslutningväljer du mellan följande alternativ:

 • Använd dator för ljud- Använd din dator med ett headset eller högtalare. Du kan ändra högtalare ochmikrofon.
 • Ring mig– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Jag ringer in– Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet.
 • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.
5

Välj Stäng av mitt ljud när jag deltar i mötet för att stänga av ditt ljud när du deltar i ett möte.

6

Under Videoanslutningväljer du Starta min video när jag deltar i mötet för att visa video när du deltar i ett möte.

7

Klicka på Spara.

1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Delta-alternativ.

3

Alternativ för mötesdelta:

 • Välj Använd mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde i ditt senastemöte.
 • Välj Använd mina standardalternativ för att delta för att använda ditt standardljud och din video när du deltar i ett möte. Välj sedan standardljud och video i steg 4–6.
  Alternativ för mötesanslutning
4

För Ljudanslutningväljer du mellan följande alternativ:

 • Använd dator för ljud- Använd din dator med ett headset eller högtalare. Du kan ändra högtalare ochmikrofon.
 • Ring mig– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Jag ringer in– Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet.
 • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.
5

Välj Stäng av mitt ljud när jag deltar i mötet om du vill att ditt ljud ska vara avstängt när du deltar i mötet.

6

Under Videoanslutningväljer du Starta min video när jag deltar i mötet för att visa video när du deltar i ett möte.

1

Gå till Webex Meetings mobilappen.

2

Tryck på Inställningar för att visa inställningsmenyn.

3

Justera dina ljud- och videoinställningar för möten och låt appen använda dina mobildata.

1

Gå till Webex Meetings mobilappen.

2

Tryck på > inställningar för att visa huvudinställningsmenyn.

3

Justera dina ljud- och videoinställningar för möten och låt appen använda dina mobildata.