1

I Webex-appen öppnar du inställningarna från din profilbild.

2

Välj Möten > Anslutningsalternativ.

3

För alternativ för att delta i möte:

 • Välj Använd mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde i ditt senaste möte.
 • Välj Använd mina standardalternativ för att delta för att använda standardljud och video när du deltar i ett möte. Välj sedan standardljud och video i steg 4–6.
4

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd datorn med ett headset eller högtalare. Du kan byta högtalare och mikrofon.
 • Ring mig – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa till.
 • Jag ringer in– Ring in från telefonen när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte till ljud – Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
5

Kontrollera Stäng av ljudet när jag deltar i mötet för att automatiskt stänga av ljudet för mikrofonen när du deltar i ett möte.

6

För videoanslutning markerar du Starta min video när jag deltar i mötet för att automatiskt starta din video när du deltar i ett möte.

7

Klicka på Spara.

1

I Webex-appen öppnar du inställningarna från din profilbild.

2

Välj Möten > Anslutningsalternativ.

3

För alternativ för att delta i möte:

 • Välj Använd mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde i ditt senaste möte.
 • Välj Använd mina standardalternativ för att delta för att använda standardljud och video när du deltar i ett möte. Välj sedan standardljud och video i steg 4–6.
4

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd datorn med ett headset eller högtalare. Du kan byta högtalare och mikrofon.
 • Ring mig – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa till.
 • Jag ringer in– Ring in från telefonen när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte till ljud – Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
5

Välj Stäng av ljudet när jag deltar i mötet för att automatiskt stänga av ljudet för mikrofonen när du deltar i ett möte.

6

För videoanslutning väljer du Starta min video när jag deltar i mötet för att automatiskt starta din video när du deltar i ett möte.

1

I Webex-appen öppnar du inställningarna från din profilbild.

2

Tryck Möten > Anslutningsalternativ.

3

Välj ett av följande alternativ:

 • Tryck på Använd Mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde under ditt senaste möte.
 • Tryck på Använd mina föredragna alternativ för att delta för att använda standardljud och video när du deltar i ett möte. Välj sedan önskat ljud och video i steg 4–6.
4

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd internet för ljud – använd internetljud med hörlurar eller högtalare. Du kan byta högtalare och mikrofon.
 • Ring mig – ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Inringning – Ring in från telefonen när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte till ljud – du hör inget ljud i mötet via din enhet. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda din enhet för att dela innehåll i mötet.
5

Aktivera Stäng av ljudet när jag ansluter för att automatiskt stänga av mikrofonen när du deltar i ett möte.

6

För Video växlar du Starta min video När jag deltar på för att automatiskt starta din video när du deltar i ett möte.

1

I Webex-appen öppnar du inställningarna från din profilbild.

2

Tryck Möten > Anslutningsalternativ.

3

Välj ett av följande alternativ:

 • Tryck på Använd mina senaste anslutningsalternativ för att använda samma ljud och video som du använde i ditt senaste möte.
 • Tryck på Använd mina föredragna anslutningsalternativ för att använda önskat ljud och video när du deltar i ett möte. Välj sedan önskat ljud och video i steg 4–6.
4

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd internet för ljud – använd internetljud med hörlurar eller högtalare. Du kan byta högtalare och mikrofon.
 • Ring mig – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa till.
 • Inringning – Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte till ljud – du hör inget ljud i mötet via din enhet. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda din enhet för att dela innehåll i mötet.
5

Aktivera Stäng av ljudet när jag deltar om du vill stänga av ljudet automatiskt när du deltar i mötet.

6

För Video växlar du Starta min video när jag deltar på för att automatiskt starta din video när du deltar i ett möte.