1

W aplikacji Webex otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz Spotkania > Opcje dołączania.

3

W przypadku opcji dołączania do spotkania:

 • Wybierz Użyj moich ostatnich opcji dołączania, aby użyć tego samego dźwięku i obrazu, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz opcję Użyj moich domyślnych opcji dołączania, aby użyć domyślnego audio i wideo podczas dołączania do spotkania. Następnie wybierz domyślne audio i wideo w krokach 4–6.
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używaj komputera do audio — używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Można zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, na który ma zadzwonić spotkanie.
 • Zadzwonię — wdzwaniam się z telefonu, gdy spotkanie się rozpocznie. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie łącz z częścią audio — podczas spotkania nie będziesz nic słyszeć ani przez komputer, ani przez telefon. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się fizycznie w pomieszczeniu, w którym trwa spotkanie, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości w trakcie spotkania.
5

Zaznacz opcję Wycisz mnie po dołączeniu do spotkania , aby automatycznie wyciszyć mikrofon po dołączeniu do spotkania.

6

Aby nawiązać połączenie wideo, zaznacz opcję Rozpocznij moje wideo po dołączeniu do spotkania , aby automatycznie rozpocząć odtwarzanie wideo po dołączeniu do spotkania.

7

Kliknij opcję Zapisz.

1

W aplikacji Webex otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz Spotkania > Opcje dołączania.

3

W przypadku opcji dołączania do spotkania:

 • Wybierz Użyj moich ostatnich opcji dołączania, aby użyć tego samego dźwięku i obrazu, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz opcję Użyj moich domyślnych opcji dołączania, aby użyć domyślnego audio i wideo podczas dołączania do dowolnego spotkania. Następnie wybierz domyślne audio i wideo w krokach 4–6.
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używaj komputera do audio — używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Można zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, na który ma zadzwonić spotkanie.
 • Zadzwonię — wdzwaniam się z telefonu, gdy spotkanie się rozpocznie. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie łącz z częścią audio — podczas spotkania nie będziesz nic słyszeć ani przez komputer, ani przez telefon. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się fizycznie w pomieszczeniu, w którym trwa spotkanie, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości w trakcie spotkania.
5

Wybierz opcję Wycisz mnie po dołączeniu do spotkania , aby automatycznie wyciszyć mikrofon po dołączeniu do spotkania.

6

W przypadku połączenia wideo wybierz Start my video when I join the meeting (Rozpocznij moje wideo), aby automatycznie rozpocząć wideo po dołączeniu do spotkania.

1

W aplikacji Webex otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Dotknij Spotkania > Opcje dołączania.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij opcji Użyj moich ostatnich opcji dołączania, aby użyć tego samego dźwięku i obrazu, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Dotknij opcji Użyj preferowanych opcji dołączania, aby użyć domyślnego audio i wideo podczas dołączania do dowolnego spotkania. Następnie wybierz preferowane audio i wideo w krokach 4–6.
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Korzystanie z Internetu dla audio — korzystanie z dźwięku internetowego przy użyciu słuchawki lub głośników. Można zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który ma zadzwonić spotkanie.
 • Włączanie — wdzwanianie z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie nawiązuj połączenia z częścią audio — nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem urządzenia. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz użyć urządzenia do udostępniania zawartości podczas spotkania.
5

Przełącz opcję Wycisz mnie po dołączeniu , aby automatycznie wyciszyć mikrofon po dołączeniu do spotkania.

6

W przypadku wideo przełącz Start My Video When I Join on (Rozpocznij mój film, gdy dołączę), aby automatycznie rozpocząć wideo po dołączeniu do spotkania.

1

W aplikacji Webex otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Dotknij Spotkania > Opcje dołączania.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij opcji Użyj moich ostatnich opcji dołączania, aby użyć tego samego dźwięku i obrazu, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Dotknij opcji Użyj moich preferowanych opcji dołączania, aby użyć preferowanego audio i wideo podczas dołączania do dowolnego spotkania. Następnie wybierz preferowane audio i wideo w krokach 4–6.
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używaj internetu do audio — używaj dźwięku internetowego z słuchawką lub głośnikami. Można zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, na który ma zadzwonić spotkanie.
 • Wdzwanianie — wybierz numer z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie nawiązuj połączenia z częścią audio — nie usłyszysz dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem urządzenia. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz użyć urządzenia do udostępniania zawartości podczas spotkania.
5

Jeśli chcesz automatycznie wyciszyć mikrofon po dołączeniu do spotkania, Wycisz mnie po dołączeniu do spotkania.

6

W przypadku Wideo, Rozpocznij wideo, gdy dołączę , aby automatycznie rozpocząć wideo, gdy dołączysz do spotkania.