1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz opcje dołączania.

3

Opcje dołączania dospotkania:

 • Wybierz pozycję Użyj moich ostatnich opcjidołączania , aby użyć tego samego dźwięku i wideo, które zostały użyte podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz pozycję Użyj moich domyślnych opcji dołączania, aby używać domyślnego dźwięku i wideo podczas dołączania do spotkania. Następnie wybierz domyślne audio i wideo w krokach 4–6.
  Opcje dołączania do spotkania
4

W przypadku połączenia audiowybierz jedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Możesz zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń domnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który ma zostać nawiązane spotkanie.
 • Zadzwonię— po rozpoczęciu spotkania połącz się z telefonem. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie łącz się zdźwiękiem — nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
5

Wybierz pozycję Wycisz mnie, gdy dołączam do spotkania, aby wyciszyć dźwięk podczas dołączania do spotkania.

6

W polu Połączenie wideowybierz pozycję Rozpocznij moje wideo, gdy dołączam do spotkania, aby wyświetlić wideo po dołączeniu do spotkania.

7

Kliknij opcję Zapisz.

1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz opcje dołączania.

3

Opcje dołączania dospotkania:

 • Wybierz pozycję Użyj moich ostatnich opcjidołączania , aby użyć tego samego dźwięku i wideo, które zostały użyte podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz pozycję Użyj moich domyślnych opcji dołączania, aby używać domyślnego dźwięku i wideo podczas dołączania do dowolnego spotkania. Następnie wybierz domyślne audio i wideo w krokach 4–6.
  Opcje dołączania do spotkania
4

W przypadku połączenia audiowybierz jedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Możesz zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń domnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który ma zostać nawiązane spotkanie.
 • Zadzwonię— po rozpoczęciu spotkania połącz się z telefonem. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie łącz się zdźwiękiem — nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
5

Wybierz pozycję Wycisz mnie, gdy dołączam do spotkania, jeśli chcesz, aby dźwięk był wyciszony po dołączeniu do spotkania.

6

W polu Połączenie wideowybierz pozycję Rozpocznij moje wideo, gdy dołączam do spotkania, aby wyświetlić wideo po dołączeniu do spotkania.

1

Przejdź do aplikacji mobilnej Webex Meetings.

2

Dotknij opcji Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

3

Dostosuj ustawienia audio i wideo spotkań i zezwól aplikacji na korzystanie z komórkowej transmisji danych.

1

Przejdź do aplikacji mobilnej Webex Meetings.

2

Dotknij opcji Więcej > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

3

Dostosuj ustawienia audio i wideo spotkań i zezwól aplikacji na korzystanie z mobilnej transmisji danych.