1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz opcję Sprzężenie.

3

W przypadku opcji sprzężenia spotkania:

 • Wybierz pozycję Użyj opcji mojego ostatniego sprzężenia, aby użyć tego samego dźwięku iwideo, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz pozycję Użyj domyślnych opcji sprzężenia, aby używać domyślnego dźwięku i wideo podczas dołączania do spotkania. Następnie wybierz domyślny dźwięk i wideo w krokach 4–6.
  Opcje dołączania do spotkania
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następującychopcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Możesz zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, z którego chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwonię— po rozpoczęciu spotkania zadzwonię z telefonu. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie łącz się z dźwiękiem — podczasspotkania nie słychać dźwięku za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości spotkania.
5

Wybierz pozycję Wycisz mnie, gdy dołączam do spotkania, aby wyciszyć dźwięk po dołączeniu do spotkania.

6

W przypadku połączenia wideo wybierz pozycjęRozpocznij mój film podczas dołączania do spotkania, aby wyświetlić film podczas dołączania do spotkania.

7

Kliknij opcję Zapisz.

1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz opcję Sprzężenie.

3

W przypadku opcji sprzężenia spotkania:

 • Wybierz pozycję Użyj opcji mojego ostatniego sprzężenia, aby użyć tego samego dźwięku iwideo, który był używany podczas ostatniego spotkania.
 • Wybierz pozycję Użyj domyślnych opcji sprzężenia, aby użyć domyślnego dźwięku i wideo podczas dołączania do dowolnego spotkania. Następnie wybierz domyślny dźwięk i wideo w krokach 4–6.
  Opcje dołączania do spotkania
4

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następującychopcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami. Możesz zmienić głośnik i mikrofon.
 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, z którego chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwonię— po rozpoczęciu spotkania zadzwonię z telefonu. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie łącz się z dźwiękiem — podczasspotkania nie słychać dźwięku za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości spotkania.
5

Wybierz opcję Wycisz mnie, gdy dołączam do spotkania, jeśli chcesz, aby dźwięk był wyciszany podczas dołączania do spotkania.

6

W przypadku połączenia wideo wybierz pozycjęRozpocznij mój film podczas dołączania do spotkania, aby wyświetlić film podczas dołączania do spotkania.

1

Przejdź do aplikacji mobilnej Webex Meetings.

2

Naciśnij pozycję Ustawienia, aby wyświetlić menu ustawień głównych.

3

Dostosuj ustawienia audio & wideo do spotkań i pozwól aplikacji na korzystanie z danych mobilnych.

1

Przejdź do aplikacji mobilnej Webex Meetings.

2

Naciśnij pozycję Ustawienia >, aby wyświetlić menu ustawień głównych.

3

Dostosuj ustawienia audio & wideo do spotkań i pozwól aplikacji na korzystanie z danych mobilnych.