Администраторите на сайта могат да включат идентификаторите на частичните повикващи за потребители, набиращи в събрания само по телефона. Когато тази функция е активирана, телефонните номера за потребителите на повикване имат последните четири цифри, покрити със звездички, и изглеждат така: "Повикване User_1 (+1234567****)." Тази функция не оказва влияние върху присъединяването на хора от Webex Web App.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

Поставете отметка в квадратчето ИД на повикващия на дисплея за потребители с набиране, когато е наличен, след което щракнете върху Актуализация .