Administratori lokacije mogu da uključe delimične ID-ove pozivaoca samo za korisnike koji pozivaju na sastanke telefonom. Kada je ova funkcija omogućena, telefonski brojevi za korisnike poziva imaju poslednje četiri cifre prekrivene zvezdicama i izgledaju ovako: "Poziv User_1 (+1234567****)." Ova funkcija ne utiče na osobe koje se pridružuju Webex Web App.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ID pozivaoca za korisnike poziva kada je to dostupno, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.