Administratori lokacije mogu da uključe delimične ID-je pozivaoca za korisnike koji se pridružuju sastancima samo preko telefona. Kada je ova funkcija omogućena, brojevi telefona za korisnike koji su se pridružili sastanku imaju poslednje četiri cifre zataškane zvezdice i izgledaju ovako: "Poziv za pridruživanje sastanku User_1 (+1234567***)" Ova funkcija ne utiče na ljude koji se pridružuju sa Webex lokacije Web App.
1

Iz prikaza klijenta u , pristupite https://admin.webex.com opciji Usluge , a u okviru Stavke "Sastanak" izaberite "Lokacije".

2

Izaberite Webex sajt za promenu podešavanja i kliknite na "Konfiguriši lokaciju" .

3

U okviru uobičajenih podešavanja izaberite opcije lokacije .

4

Proverite opciju ID pozivaoca pozivanjem korisnika kada su dostupni polje za potvrdu, a zatim kliknite na "Ažuriraj " .