Administratorzy witryn mogą włączyć częściowe identyfikatory rozmówców dla użytkowników wybierających się na spotkania tylko przez telefon. Gdy ta funkcja jest włączona, numery telefonów dla użytkowników połączeń mają cztery ostatnie cyfry zakryte gwiazdkami i wyglądają tak: "Call-in User_1 (+1234567****)." Ta funkcja nie ma wpływu na osoby dołączające z aplikacji Webex Web App.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Zaznacz pole wyboru Wyświetl identyfikator dzwoniącego dla użytkowników korzystających z połączeń telefonicznych, gdy jest dostępny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.