Nettstedsadministratorer kan aktivere delvise innringer-ID-er bare for brukere som ringer inn til møter bare via telefon. Når denne funksjonen er aktivert, har telefonnumre for innringingsbrukere de fire siste sifrene dekket med stjerner og ser slik ut: «Call-in User_1 (+1234567****).» Denne funksjonen påvirker ikke personer som blir med fra Webex-nettappen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Merk av i avkrysningsboksen Vis innringer-ID for innringingsbrukere når de er tilgjengelige, og klikk deretter på Oppdater.