Nettstedsadministratorer kan aktivere delvise innringer-ID-er bare for brukere som ringer inn til møter bare via telefon. Når denne funksjonen er aktivert, har telefonnumre for innringingsbrukere de fire siste sifrene dekket med stjerner og ser slik ut: «Call-in User_1 (+1234567****).» Denne funksjonen påvirker ikke personer som blir med fra Webex-nettappen.
1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og under Møte , velger du Nettsteder .

2

Velg Webex-nettsted du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted .

3

Under Fellesinnstillinger , velger du Alternativer for nettsted .

4

Sjekk Vis anrops-ID for oppringte brukere når tilgjengelig avmerkingsboks, og klikk deretter på Oppdater .