За да насрочи обучителна сесия от името на някой друг, това лице трябва да е позволило на друг домакин да насрочи обучителни сесии от тяхно име.

Ако планирате обучителна сесия за друг хост, както вие, така и другият хост може да модифицирате обучителната сесия на страницата Редактиране на сесия.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Ако сте в Модерен изглед, изберете Класически изглед.

3

Изберете Обучение на Webex > домакин на сесия > планиране обучение .

4

Под "Информация за сесия и достъп"– в графика за падащ списък изберете името на хоста, за когото планирате сесията.

5

Завършете завършването на страницата Сесия за обучение по график.

6

Ако сте завършили указването на опции на страницата Сесия за обучение по график или На страницата Редактиране на планирана сесия за обучение, изберете График или Актуализация ,съответно.