כדי לקבוע אימון בשם מישהו אחר, אותו אדם חייב לאפשר למארח אחר לקבוע אימונים מטעמו.

אם אתה מתזמן אימון למארח אחר, גם אתה וגם המארח השני יכולים לשנות את האימון בדף 'ערוך הפעל '.

1

היכנס לאתר Webex שלך.

2

אם אתה נמצא בתצוגה מודרנית, בחר תצוגה קלאסית.

3

בחר את ההדרכה של Webex > לארח מפגש > הדרכהבלוח הזמנים.

4

תחת מידעהפעלה וגישה, ברשימה הנפתחת 'תזמן עבור ', בחר את שם המארח שעבורו אתה מתזמן את ההפעלה.

5

סיים את השלמת דף ההדרכה של לוח הזמנים.

6

אם השלמת לציין אפשרויות בדף 'תזמן מפגש הדרכה' או בדף 'ערוך מפגשי הדרכה מתוזמנים', בחר ' תזמן' או 'עדכן' , בהתאמה.