Da biste zakazali trening u ime druge osobe, ta je osoba morala dopustiti drugom domaćinu da zakaže treninge u njihovo ime.

Ako zakažete vježbanje za drugo glavno računalo, i vi i drugo glavno računalo možete izmijeniti vježbanje na stranici Uređivanje sesije.

1

Prijavite se na web-mjesto.

2

Ako se koristite u modernom prikazu, odaberite Klasični prikaz.

3

Odaberite Webex trening > ugostite sesiju > zakažite obuku.

4

U odjeljku Informacije o sesiji ipristupu na padajućem popisu Raspored odaberite naziv glavnog računala za kojeg zakazujete sesiju.

5

Dovršite dovršavanje stranice Zakazivanje vježbanja.

6

Ako ste završili s određivanjem mogućnosti na stranici Zakazivanje vježbanja ili na stranici Uređivanje zakazanesesije vježbanja, odaberite Raspored iliAžuriraj.