Chcete-li naplánovat školení jménem někoho jiného, musí tato osoba umožnit jinému hostiteli naplánovat školení jejich jménem.

Pokud naplánujete školení pro jiného hostitele, můžete vy i druhý hostitel upravit trénink na stránce Upravit relaci.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Pokud jste v moderním zobrazení, vyberte Klasické zobrazení.

3

Vyberte Webex Training > Host session > Plán školení .

4

V části Informace o relaci a přístupu vyberte vrozevíracím seznamu Plán pro název hostitele, pro kterého relaci plánujete.

5

Dokončete dokončení stránky Plán tréninku.

6

Pokud jste dokončili zadání možností na stránce Plánování tréninku nebo Upravit naplánovanou tréninkovou relaci, vyberte Plán nebo Aktualizace.