Ak chcete naplánovať školenie v mene niekoho iného, táto osoba musí mať umožnili inému hostiteľovi naplánovať školenia v ich mene.

Ak naplánujete tréning pre iného hostiteľa, vy aj druhý hostiteľ môžete upraviť tréning na serveri Upraviť reláciu stránku.

1

Prihláste sa do svojho Webex stránky.

2

Ak ste v modernom zobrazení, vyberte položku Klasické zobrazenie.

3

Vyberte Školenie Webex > Usporiadajte reláciu > Rozvrh školenia.

4

Pod Informácie o relácii a prístupe, v Plán na v rozbaľovacom zozname vyberte meno hostiteľa, pre ktorého plánujete reláciu.

5

Dokončite dokončenie Naplánujte si školenie stránku.

6

Ak ste dokončili zadávanie možností na Naplánujte si školenie stránku resp Upraviť naplánované školenie stránku, vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať, resp.