Als u een trainingssessie wilt plannen namens iemand anders, moet die persoon een andere host hebben gemachtigd om namens u trainings sessies te plannen.

Als u een trainingssessie plant voor een andere host, kan zowel u als de andere host de trainingssessie wijzigen op de pagina sessie bewerken .

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Als u in de moderne weer gave bent, selecteert u klassieke weer gave.

3

Selecteer WebEx training > host een sessie > Training plannen.

4

Selecteer onder sessie-en toegangs informatiein de vervolg keuzelijst plannen voor de naam van de host voor wie u de sessie plant.

5

Voltooi uw invoer op de pagina Trainingssessie plannen.

6

Als u de gewenste opties hebt ingevuld op de pagina Trainingssessie plannen of de pagina Geplande trainingssessie bewerken, klikt u op Plannen respectievelijk Bijwerken.