За да разрешите използването на WebSocket, трябва да зададете NetworkServices > WebSocket на FollowHTTPService. Също така, тъй като WebSocket надгражда НА HTTP, трябва да зададете NetworkServices > HTTP > режим на HTTP+HTTPS или HTTPS.

Тези конфигурации са достъпни както от уеб интерфейса на устройството, така и в API. Прочетете статията Разширени настройки за информация как да получите достъп до уеб интерфейса и да използвате API.

Родният API на помещение или бюро устройство често се нарича xAPI.

Прочетете xAPI през WebSocket ръководство за подробности как да настроите WebSocket и как да използвате JSON-RPC обекти за да предадете API команди.

Вижте справочния справочник за API за пълно описание на самия xAPI.