Da biste omogućili korišćenje WebSocketa, morate podesiti usluge NetworkServices > WebSocket na FollowHTTPService. Takođe, pošto se WebSocket gradi na HTTP-u, morate podesiti usluge NetworkServices > HTTP > na HTTP+HTTPS ili HTTPS.

Ove konfiguracije su dostupne i sa Veb interfejsa uređaja i u API-u. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili informacije o tome kako da pristupite Veb interfejsu i koristite API.

Izvorni API sobe ili desk uređaja često se naziva xAPI.

Pročitajte xAPI preko WebSocket vodiča za detalje o tome kako da podesite WebSocket i kako da koristite JSON-RPC objekte za prenos API komandi.

Pogledajte API referentni vodič za kompletan opis samog xAPI-ja.