Da biste omogućili korišćenje WebSocket-a, morate podesiti NetworkServices > WebSocket da pratiHTTPService. Takođe, pošto se WebSocket nadovezuje na http, morate da podesite NetworkServices > HTTP > Mode na http+HTTPS ili HTTPS.

Ove konfiguracije su dostupne i sa veb interfejsa uređaja i u API-ju. Pročitajte članak Napredne postavke za informacije o pristupu veb interfejsu i korišćenju API-ja.

Izvorni API sobe ili radnog stola često se naziva xAPI.

Pročitajte xAPI preko WebSocket vodiča za detalje o tome kako podesiti WebSocket i kako koristiti JSON-RPC objekte za prenos API komandi.

Pogledajte API referentni vodič za kompletan opis samog xAPI-ja.