Ove konfiguracije su dostupne i sa Veb interfejsa uređaja i u API. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da pristupite Veb interfejsu i koristite API.

Kada se web interfejs uređaja otvori, konfigurišite NetworkServices > WebSocket da followHTTPService. Pošto webSocket gradi na HTTP-u, podesite NetworkServices>HTTP > Modajte na HTTP+HTTPS ili HTTPS .

Više detalja o tome kako da podesite WebSocket pročitajte xAPI preko WebSocket vodiča i kako da koristite JSON-RPC objekte za API komandi.

Pogledajte referentni API za kompletan opis samog xAPI-ja.