Te konfiguracje są dostępne zarówno w interfejsie www urządzenia, jak i w APIach Zapoznaj się z artykułem ustawienia Zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do interfejsu sieci Web i korzystania z API.

Podczas otwierania interfejsu sieci Web urządzenia Skonfiguruj system networkservice > protokołu WebSocket do FollowHTTPService. Ponieważ protokół WebSocket kompiluje się w protokół HTTP, skonfiguruj system networkservice > w trybie > http jako http + https lub https.

więcej informacji na temat konfigurowania protokołu websocket i korzystania z obiektów JSON — RPC API można znaleźć w podręczniku xAPI over WebSocket

Pełny opis samego xAPI znajduje się w dokumencie Przewodnik referencyjny API.