Disse konfigurasjonene er tilgjengelige både fra enhetens nettgrensesnitt og i API. Les Avanserte innstillinger artikkelen for mer informasjon om hvordan du får tilgang til nettgrensesnittet og bruker API.

Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, konfigurer Nettverkstjenester > WebSocket til Følg HTTPService. Fordi WebSocket bygger på HTTP, konfigurer Nettverkstjenester > HTTP > modus til HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Les xAPI over WebSocket-veiledningen for mer informasjon om hvordan du setter opp WebSocket, og hvordan du bruker JSON-RPC-objekter til å formidle API-kommandoer.

Se API Referanseguide for en fullstendig beskrivelse av selve xAPI.