For å aktivere bruk av WebSocket må du stille inn Nettverkstjenester > WebSocket til Følg HTTPService. Også, fordi WebSocket bygger på HTTP, må du angi Nettverkstjenester > HTTP > Modus til HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Disse konfigurasjonene er tilgjengelige både fra enhetens nettgrensesnitt og i API. Les Avanserte innstillinger artikkel for informasjon om hvordan du får tilgang til nettgrensesnittet og bruker API.

Den opprinnelige API-en til et rom eller skrivebordsenhet blir ofte referert til som xAPI.

Les xAPI over WebSocket Guide for detaljer om hvordan du setter opp WebSocket, og hvordan du bruker JSON-RPC-objekter til å formidle API-kommandoer.

Referere til API-referanseveiledning for en fullstendig beskrivelse av selve xAPI.