Hvis du vil aktivere bruken av WebSocket, må du sette NetworkServices > WebSocket til FollowHTTPService. Siden WebSocket bygger på HTTP, må du også sette NetworkServices > HTTP > Mode til HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Disse konfigurasjonene er tilgjengelige både fra enhetens webgrensesnitt og i API-et. Les artikkelen Avanserte innstillinger for å få informasjon om hvordan du får tilgang til webgrensesnittet og bruker API-et.

Den opprinnelige APIen til et rom eller en bordenhet kalles ofte xAPI.

Les veiledningen for xAPI over WebSocket hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer WebSocket, og hvordan du bruker JSON-RPC-objekter til å formidle API-kommandoer.

Se API Reference Guide for en fullstendig beskrivelse av selve xAPI.