För att aktivera användning av WebSocket, ska du ställa in Nätverkstjänster > WebSocket som Följ HTTP-tjänst. Och eftersom WebSocket bygger på HTTP, ska du ställa in Nätverkstjänster > HTTP > Läge till HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Konfigurationerna är tillgängliga både via enhetens webbgränssnitt och i API. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt webbgränssnittet och använder API:n.

Inbyggd API i ett rum eller skrivbordsenhet kallas ofta xAPI.

Läs Guide för xAPI via WebSocket för information om hur du konfigurerar in WebSocket, och om hur du använder JSON-RPC-objekt för att sända API-kommandon.

Se API-referensguiden för en fullständig beskrivning av själva xAPI.