Можете да добавите персонализиран мелодия и да я зададете като входяща мелодия. Всички звукови файлове трябва да са в .wav аудио формат. Поддържаните формати включват:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Навигирайте до папката Мелодии на вашата система. Типичен път за инсталиране е: C:\Програмни файлове (x86)\Cisco системи\Cisco Jabber\Звуци\Мелодии.

2

Копирайте файла с мелодия по избор в папката Мелодии.

Вече можете да видите новата опция за мелодия на звънене в раздела "Звуци и предупреждения" на прозореца "Опции".