ניתן להוסיף רינגטון מותאם אישית ולהגדירו כצלצול הנכנס. כל קבצי הצליל חייבים להימצא בתבנית שמע של wav. תבניות נתמכות כוללות:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

נווט אל התיקיה ' רינגטונים ' במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: C:\Program קבצים (x86) \ Cisco Systems \ Cisco Jabber \Sounds\Ringtones.

2

העתק את קובץ הרינגטון המותאם אישית לתיקיה ' רינגטונים '.

כעת ניתן לראות את האפשרות ' צלצול חדש ' בכרטיסיה ' צלילים והתראות ' בחלון ' אפשרויות '.