Můžete přidat vlastní vyzváněcí tón a nastavit ho jako příchozí vyzváněcí tón. Všechny zvukové soubory musí být ve zvukovém formátu WAV. Podporované formáty zahrnují:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Přejděte do složky Ringtones v systému. Typická instalační cesta je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.

2

Zkopírujte soubor vlastního vyzváněcího tónu do složky Ringtones.

Teď můžete zobrazit novou možnost vyzváněcího tónu na kartě Zvuky a upozornění okna Možnosti.