Du kan legge til en tilpasset ringe lyd og angi den som din inn kommende ringe lyd. Alle lyd filer må være i wav Audio-format. Formater som støttes, inkluderer:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Naviger til mappen ringe toner på ditt system. En typisk installasjons bane er: C:\Program Files (x86) \Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.

2

Kopier den egen definerte ringe lyd filen til mappen for ringe toner.

Nå kan du se alternativet ny ringe lyd i kategorien lyder og varsler i vinduet alternativer.