U kunt een aangepaste beltoon toevoegen en deze als uw inkomende beltoon instellen. Alle geluidsbestanden moeten de audio-indeling .wav hebben. Ondersteunde indelingen zijn:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Navigeer naar de map met beltonen in uw systeem. Een standaardinstallatiepad is: C:\Program Files (x86) \Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Beltonen.

2

Kopieer het bestand met de aangepaste beltoon in de map met beltonen.

U kunt nu de nieuwe beltoonoptie op het tabblad Geluiden en meldingen van het venster Opties zien.