Možete da dodate prilagođenu melodiju i postavite je kao dolaznu melodiju. Sve zvučne datoteke moraju biti .wav audio formatu. Podržani formati obuhvataju:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Dođite do fascikle "Melodije" na vašem sistemu. Tipična putanja instalacije je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.

2

Kopirajte prilagođenu datoteku melodije u fasciklu "Melodije".

Sada možete videti novu opciju melodije na kartici "Zvukovi i obaveštenja" u prozoru "Opcije".