1

Klikk på profilbildet ditt i appoverskriften.

2

Klikk på Rediger profil , og gå deretter til Visningsnavn delen.

3

Klikk på navnet ditt, og gjør endringene.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtteavdelingen din, fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Deretter klikker du på Lagre.

1

Trykk på profilbildet ditt i appoverskriften.


 

På iPad går du til bunnen av navigasjonssidepanelet og trykker på profilbildet ditt.

2

Trykk på Profil og trykk deretter på.

3

Trykk på navnet ditt for å endre det.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtteavdelingen din, fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Trykk på Ferdig.

1

Trykk på profilbildet ditt i appoverskriften.

2

Trykk på Profil og trykk deretter på.

3

Trykk på, eller trykk direkte på navnet ditt for å endre det.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtteavdelingen din, fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Trykk deretter på Ferdig.

Klikk på din profilbilde og klikk deretter på navnet ditt.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtteavdelingen din, fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.