Endre visningsnavnet for Webex App-profilen til ønsket navn.

1

Klikk profilbildet ditt i appoverskriften.

2

Klikk rediger profil, og gå deretter til Visningsnavn-delen .

3

Klikk på navnet ditt, og gjør endringene dine.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med brukerstøtteavdelingen fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Deretter klikker du på Lagre.

1

Trykk på profilbildet ditt i appoverskriften.


 

Gå til bunnen av navigasjonssidefeltet på iPad, og trykk på profilbildet ditt.

2

Trykk Profil , og trykk deretter .

3

Trykk på navnet ditt for å endre det.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med brukerstøtteavdelingen fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Trykk på Ferdig.

1

Trykk på profilbildet ditt i appoverskriften.

2

Trykk Profil , og trykk deretter .

3

Trykk , eller trykk direkte på navnet ditt for å endre det.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med brukerstøtteavdelingen fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.

4

Trykk deretter på Ferdig.

1

Klikk på profilbildet ditt og klikk deretter på navnet ditt.


 

Hvis du ikke kan endre navnet ditt, kan du ta kontakt med brukerstøtteavdelingen fordi de sannsynligvis har angitt det slik med vilje.